Korzyści i zalety

Myśląc o korzyściach posłużymy się prostą zasadą: im mniej paliwa zużywasz do wytworzenia tych samych ilości energii elektrycznej i cieplnej, tym mniejsze ponosisz z tego tytułu koszty. Co to oznacza w praktyce? Kogeneracja przynosi szereg korzyści ekonomicznych, wizerunkowych, a wszystko to w zgodzie z naturą, środowiskiem i troską o przyszłe pokolenia.

Korzyści ekonomiczne - oszczędności

 • redukcja  kosztów mediów - obniżenie rachunków za prąd i ciepło nawet o 40 %

 • szybki zwrot nakładów inwestycyjnych – instalacja może zamortyzować się już w ciągu 2-5 lat;

 • redukcja strat spowodowanych przerwami w dostawie energii (kogeneracja w trybie zasilania awaryjnego)

 • obniżenie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości powoduje automatycznie wzrost jej wartości rynkowej

Korzyści środowiskowe

 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) o ok. 50 % w stosunku do systemów tradycyjnych

 • wykorzystanie ciepła odpadowego

 • potwierdzona świadectwem pochodzenia czystość wyprodukowanej energii (żółty certyfikat)

Komfort i zadowolenie

 • produkcja "własnego" prądu i ciepła automatycznie, na miejscu i niezawodnie

 • bezobsługowa praca i zdalne zarządzanie systemem

 • niezależność względem obecnych dostawców energii

 • długa żywotność urządzenia

 • technologia promowana i wspierana przez UE

Please reload

Kogeneracja to przyszłościowe źródło energii zrównoważonej,
automatyczna produkcja "własnego" prądu i ciepła,
bezobsługowa instalacja, która pracując oszczędza dla Państwa.