mikroKOGENERACJA ( 7,5 - 75 kW)  - Awaryjne zasilanie

 

MikroKogeneracja - awaryjne zasilanie  obejmuje kogeneratory wyposażone w elektronicznie sterowniki generatorów synchronicznych, dzięki temu przejmują one impuls automatycznego przejścia w stan awaryjnego zasilania w przypadku zaniku prądu. W trybie tym stosowane jest wymuszone chłodzenie.

W grupie tej dostępne są urządzenia serii smartblock S (s jak synchroniczny) o mocach od 7,5 kWe do 75 kWe. Zasilanie gaz ziemny lub LPG.

DUŻE MOCE (100 kW - 2 MW) - Niestandardowe rozwiązania

 

zakres oferty obejmuje kogeneratory  wyposażone w synchroniczne generatory prądu, zasilane;

  • gazem ziemnym

  • biogazem

  • gazem gnilnym

  • biomasą (głównie odpadami drzewnymi)

  • LPG

Przygotowanie koncepcji zawierającej konkretny moduł kogeneracyjny poprzedzają liczne analizy, wizja lokalna, niejednokrotnie audyt energetyczny.

Z uwagi na szeroki dostęp do rynków naszych partnerów proponujemy szereg nowatorskich rozwiązań.

Poniżej instalacja z zastosowaniem kogeneratora zasilanego peletem drzewnym

powstałym z odpadków drzewnych.

Produkty - Typy kogeneratorów

mikroKOGENERACJA (2,0 - 99 kW) - Praca równoległa z siecią

 

Moduły kogeneracyjne wytwarzające energię elektryczną do 99 kW z uwagi na nieduże rozmiary jak i moc wytwarzanych energii kwalifikowane są jako mikrokogeneracja.   

W grupie tej posiadamy urządzenia

  • seria smartblock - to klasa Premium wśród kogeneratorów dzięki bardzo wysokim parametrom sprawności;  smartblocki wyposażone są w generatory asynchronicze,  pracują równolegle z siecią energetyczną. W serii tej dostępne są urządzenia o mocach od 7,5  kWe do 50 kWe. Zasilanie:  gaz ziemny lub LPG.

  • seria neoTower - to najmniejsze z dostępnych na rynku kogeneratorów o mocy elektycznej od 2,0 do 5 kW,  o wysokiej klasie efektywności energetycznej A++,  wyposażone są w asynchronicznie generatory prądu, pracują w trybie równolegle z siecią. Zasilanie: gaz ziemny lub LPG.

Jeśli masz pytanie dotyczące kogeneracji,

napisz do nas!

Jeśli masz pytanie, chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń!

tel +48 (42) 307 14 62
tel +48 693 888 144

Kontakt | Polityka prywatności | Ogólne Warunki Handlowe

EKONERGY Polska Sp. z o.o.  | 95-100 Zgierz,   ul. Konwaliowa 34  | NIP 732 217 45 48  | Regon 360000490  | KRS 0000529831 | tel +48 791 077 740|

 

Copyright © 2020 Ekonergy Polska