Kogeneracja - zasilana Biomasą

odpady drzewne

Nowością w naszej ofercie jest rozwiązanie zaproponowane przez niemiecką firmę BURKHARDT, której jesteśmy przedstawicielem w Polsce, a którego idea sprowadza się do wykorzystania odpadów drzewnych  do zasilania kogeneratora.

W rozwiązaniu tym moduł kogeneracyjny jest zasilany peletem drzewnym powstałym z odpadów drzewnych.

W Polsce przemysł drzewny odgrywa istotną rolę w rozwoju całej gospodarki i stanowi ponad 9% całego przemysłu przetwórczego.

 

Do najważniejszych sektorów opartych na drewnie zalicza się:

  • przemysł tartaczny

  • meblarski

  • celulozowo-papierniczy,

  • płyt drewnopochodnych

  • stolarki budowlanej

Do przedstawicieli tych sektorów kierujemy naszą ofertę. Biorąc pod uwagę dostępność zbędnego materiału opałowego i szerokie wsparcie finansowe dla kogeneracji na biomasę jako odnawialnego źródła energii śmiało rekomendujemy to rozwiązanie. Inwestycja zwraca się w okresie 1 roku.

Na poniższym schemacie przedstawiono układ z wykorzystaniem kogeneratora smartblock o mocy 50 kw. Oferta nasza (w oparciu o rozwiązania firmy Burkhard) obejmuje także instalacje o mocy powyżej 1 MW.

Zapraszamy do współpracy.

Jeśli masz pytanie dotyczące kogeneracji,

napisz do nas!

Udało się! Wiadomość dotarła.

Jeśli masz pytanie, chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń!

tel +48 791 077 740