Kalkulacje

Oszczędności:

Różnica w ciągu 1 godziny pracy wynosi 11,78 zł

Różnica w ciągu 1 roku (24 x 7 x 52 = 8736 h) wynosi ok. 102.910,00 zł

Różnica  w kosztach to nasze oszczędności. Już w ciągu 1 godziny oszczędzamy ok. 11 zł, jeśli kogenerator pracuje ciągle przez cały rok oszczędności są na poziomie ponad 100 tysięcy złotych.

Należy pamiętać  o zasadzie - oszczędności są zależne od dotychczas ponoszonych kosztów za prąd i gaz, oraz od ilości godzin, w których pracuje kogenerator.

Poniższe przykłady pokazują jednoznacznie jak korzystnie wypada kogeneracja w kontekście dotychczas stosowanych technoligii służących do wytwarzania energii cieplnej, szczególnie popularnych pomp ciepła.  Instalacja z zastosowaniem kogeneracji to rozwiązanie, które przynosi dość szybkie oszczędności kosztów w bieżącej działalności, co pozwala na szybki zwrot zainwestowanego kapitału.

 
Kogeneracja contra tradycyjna technologia

W poniższym przykładzie w prosty sposób porównujemy koszty uzysku energii wytworzonej w kogeneracji w kontekście kosztów jakie należy odprowadzić do zewnętrznego dostawcy energii elektrycznej i dodatkowo za zakup paliwa w celach grzewczych.

Do naszego przykładu przyjęliśmy uśrednione stawki za 1 kW obowiązujące na rynku. Kalkulację przeprowadziliśmy na przykładzie kogeneratora smartblock 33 - wytwarzającego 33 kW prądu i 73,4 kW ciepła

Kogeneracja contra pompy ciepła

 

W poniższym przykładzie zestawiamy ze sobą głębinową pompę ciepła o mocy 80 kW, gazową pompę ciepła o mocy 80 kW wobec kogeneratora smartblock 33, który  wytwarza 33 kW energii elektyrcznej i jednocześnie 73,4 kW energii cieplnej. Do analizy przyjęliśmy uśrednione stawki obowiązujące na rynku 1 kWe energii elektrycznej = 0,46 zł netto, 1 kW gazu ziemnego = 0,14 zł

Kogeneracja to przyszłościowe źródło energii zrównoważonej,
automatyczna produkcja "własnego" prądu i ciepła,
bezobsługowa instalacja, która pracując oszczędza dla Państwa.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To